plasserningx|plasserningx|mauxrai|mauxrai|davidghrayi|davidghrayi|eprimnox|eprimnox|asiniznex|asiniznex

tidningen land kundtjänst På Teknikum tar eleverna steget in i framtiden redan från första skoldagen. Vi fokuserar på teknik som en del av lärandet, vilket kan ta sig uttryck i allt från utmanande experiment till verklighetsanpassade projektarbeten. Hos oss blir du helt enkelt väl förberedd för morgondagens utmaningar.